تـئاتر ( تـئاتر )

نمایش «همه چیز درباره‌ی آقای ف»
زمان: 1399/4/15
مکان: خانه نمایش قم
کارگردان: سیدمحمد جواد طاهری
نويسنده: آرش عباسی
قیمت بلیط: 25,000
نمایش «همه چیز درباره‌ی آقای ف»

شاهین و گرگ‌های بـلا
زمان: 1398/11/3
مکان: تالار مرکزی شهر
کارگردان: جواد پیروزی
نويسنده: بر اساس طرحی از مجید امیری
قیمت بلیط: 16,000 13,000
شاهین و گرگ‌های بـلا

سوگواره «یـاس ارغـوانی»
زمان: 1398/11/2
مکان: تالار مرکزی شهر
کارگردان:
نويسنده: سید صدرا میره‌ای
قیمت بلیط: 0
سوگواره «یـاس ارغـوانی»

کلوچه‌های خُــدا
زمان: 1398/10/26
مکان: خانه نمایش قم
کارگردان: آرش شریف زاده
نويسنده: آرش شریف زاده
قیمت بلیط: 20,000 12,000
کلوچه‌های خُــدا

نمایش مشارکتی «دوئـت»
زمان: 1398/10/20
مکان: خانه نمایش قم
کارگردان: سید محمد جواد طاهری
نويسنده: سید محمد جواد طاهری
قیمت بلیط: 10,000
نمایش مشارکتی «دوئـت»

بالتـــازار
زمان: 1398/10/1
مکان: خانه نمایش قم
کارگردان: مرتضی عقیقی
نويسنده: مرتضی عقیقی
قیمت بلیط: 20,000 14,000
خواهر عشق
زمان: 1398/9/7
مکان: تالار مرکزی شهر
کارگردان: سید محمد جواد طاهری
نويسنده: سیدمحمد جواد طاهری
قیمت بلیط: 0
نمایش لئوناردو داودنژاد
زمان: 1398/9/4
مکان: خانه نمایش قم
کارگردان: مهدی ملاک
نويسنده: محسن میرزاخانی
قیمت بلیط: 25,000
نمایش لئوناردو داودنژاد

پاهای خانم هزارپـا
زمان: 1398/9/3
مکان: خانه نمایش قم
کارگردان: مهدی خجستگی
نويسنده: ندا حاجی بابایی
قیمت بلیط: 20,000 10,000
پاهای خانم هزارپـا

«هنگامه‌ای که آسمان شکافت»
زمان: 1398/6/25
مکان: خانه نمایش ـ قم
کارگردان: سید محمد جواد طاهری
نويسنده: نصرالله قادری
قیمت بلیط: 20,000 14,000
«هنگامه‌ای که آسمان شکافت»

ویروس در سرزمین سلامت
زمان: 1398/4/15
مکان: خانه نمایش قم
کارگردان: حسین فدایی حسین
نويسنده: دیوید وود
قیمت بلیط: 18,000
ویروس در سرزمین سلامت

خاله اُدیسه
زمان: 1398/2/24
مکان: خانه نمایش قم
کارگردان: سید محمد جواد طاهری
نويسنده: برداشتی از نمایشنامه نغمه ثمینی
قیمت بلیط: 20,000