«قصه پری و رویای یک پسرک»
زمان: 1401/4/21
مکان: سالن سینمای کانون پرورش فکری
کارگردان: مجتبی مرادی
نويسنده: بهرام امیدعلی
قیمت بلیت: 35,000 30,000
«قصه پری و رویای یک پسرک»

تـئاتر

استخر یاران
زمان: 1401/4/17
مکان:
کارگردان:
نويسنده:
قیمت بلیت: 50,000 30,000
استخر یاران

همایش

فنجان در طوفان چای
زمان: 1401/4/18
مکان: سالن چهارسو ـ ساعت 19/30
کارگردان: کارگردانی گـروهی
نويسنده: مرتضی مرتضوی راد
قیمت بلیت: 40,000 30,000
فنجان در طوفان چای

تـئاتر

سالهای دور و دراز و قصه‌های کوتاه
زمان: 1400/12/14
مکان: بوک گاردن ـ ساعت 16
کارگردان: محمدرضا شاهمردی
نويسنده: محمدرضا شاهمردی
قیمت بلیت: 50,000
سالهای دور و دراز و قصه‌های کوتاه

تـئاتر

روبینسون و کروزو
زمان: 1401/2/13
مکان: تالار فرهنگ و هنر ـ ساعت: 20:15
کارگردان: علیرضا کوشک جلالی
نويسنده: نینا دینترونا .جیاکوموراویچیو
قیمت بلیت: 50,000 30,000
روبینسون و کروزو

تـئاتر

بالتازار
زمان: 1401/2/14
مکان: تالار فرهنگ و هنر ـ ساعت 18
کارگردان: مرتضی عـقیـقی
نويسنده: مرتضی عـقیـقی
قیمت بلیت: 35,000
روز قشنگ سارا
زمان: 1400/10/22
مکان:
کارگردان: اعظم دلداده
نويسنده: عباس دوست قرین
قیمت بلیت: 0
روز قشنگ سارا

تـئاتر

«سی و سه»
زمان: 1400/10/27
مکان: پلاتو سوره (حوزه هنری)
کارگردان: محمدجواد پیروزی
نويسنده: مصطفی کولیوندی.م جواد پیروزی
قیمت بلیت: 25,000
بی همه چیز
زمان: 1400/10/22
مکان: تالار فرهنگ و هنر
کارگردان: محمد کدخدازاده
نويسنده: محمد کدخدازاده
قیمت بلیت: 25,000
بی همه چیز

تـئاتر

پچپچه‌های پشت خط نبرد
زمان: 1400/9/11
مکان: تالار فرهنگ و هنر
کارگردان: محمدرضا خسروشاهی
نويسنده: علیرضا نادری
قیمت بلیت: 30,000
پچپچه‌های پشت خط نبرد

جشنواره استانی تئاتر قم

زبان تمشک‌های وحشی
زمان: 1400/9/10
مکان: تالار فرهنگ و هنر
کارگردان: سید علی هاشمی نژاد
نويسنده: نغمه ثمینی
قیمت بلیت: 30,000
زبان تمشک‌های وحشی

جشنواره استانی تئاتر قم

مثل سوسوی فانوس آویخته
زمان: 1401/4/28
مکان: سالن شهید آوینی ـ ساعت 21
کارگردان: سیدمصطفی مقیمی
نويسنده: محمدرضا کوهستانی
قیمت بلیت: 40,000 30,000
مثل سوسوی فانوس آویخته

تـئاتر