نام نمایش: پاهای خانم هزارپا تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۱/۶ تا ۱۳۹۸/۲/۶ مدت نمایش: ۵۰ دقیقه بهای بلیط: ۱۶,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار