نام نمایش: سلطان و سیاه تاریخ اجرا: ۱۳۹۷/۵/۱۲ تا ۱۳۹۸/۶/۱۶ مدت نمایش: ۸۰ دقیقه بهای بلیط: ۲۰,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار

مینا ساداتی

مینا ساداتی

پرویز پورحسینی

پرویز پورحسینی

پرویز فلاحی پور

پرویز فلاحی پور

بهرام شاه محمدلو

بهرام شاه محمدلو