نام نمایش: «اشک خدا» تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۵/۱۵ تا ۱۳۹۸/۵/۲۶ مدت نمایش: ۵۰ دقیقه بهای بلیط: ۱۵,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار