نام نمایش: «هنگامه‌ای که آسمان شکافت» تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۷/۱ تا ۱۳۹۸/۷/۱۰ مدت نمایش: ۵۰ دقیقه بهای بلیط: ۱۴,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار