نام نمایش: پاهای خانم هزارپـا تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۹/۵ تا ۱۳۹۸/۹/۲۵ مدت نمایش: ۴۰ دقیقه بهای بلیط: ۱۰,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار