نام نمایش: نمایش لئوناردو داودنژاد تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۹/۳ تا ۱۳۹۸/۱۰/۶ مدت نمایش: ۶۰ دقیقه بهای بلیط: ۲۵,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار