نام نمایش: «بالتـــازار» تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ تا ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ مدت نمایش: ۶۰ دقیقه بهای بلیط: ۱۴,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار