فیلم های سینمایی ( فیلم های سینمایی )

مست عشق
زمان: 1403/2/20
مکان:
کارگردان: حسن فتحی
نويسنده:
قیمت بلیت: 35,000 30,000
اُخت الرضا
زمان: 1402/7/30
مکان: پردیس سینما تئاتر شهر آفتاب
کارگردان: سید مجتبی طباطبایی
نويسنده:
قیمت بلیت: 35,000
بچه زرنگ
زمان: 1402/7/28
مکان: پردیس سینماتئاتر شهر آفتاب
کارگردان:
نويسنده: تهیه کننده: حامد جعفری
قیمت بلیت: 35,000 31,500
فسیل
زمان: 1402/6/28
مکان: پردیس سینما تئاتر شهر آفتاب
کارگردان: کریم امینی
نويسنده: ابراهیم عامریان
قیمت بلیت: 35,000 31,500