قصه سیبی که نصف نشد
زمان: 1403/3/28
مکان: مجتمع هدایت . ساعت 19
کارگردان: ابراهیم وفایی
نويسنده: مجتبی مهدی
قیمت بلیت: 90,000 50,000
قصه سیبی که نصف نشد

تـئاتر

نمایش «دیواکولا»
زمان: 1403/3/26
مکان: تالار شهید آوینی.ساعت18
کارگردان: پریسا طراوتی
نويسنده: عماد نصرآبادی
قیمت بلیت: 100,000 50,000
نمایش «دیواکولا»

تـئاتر

نمایش «تـُرنـا»
زمان: 1403/3/25
مکان: سینماتئاتر شهرآفتاب . ساعت 20
کارگردان: مرتضی عقیقی
نويسنده: محمدرضا شاهمردی
قیمت بلیت: 80,000 50,000
نمایش «تـُرنـا»

تـئاتر

نمایش «ماجرای ساحل سنگی»
زمان: 1403/3/27
مکان: کانون پرورش فکری.ساعت19
کارگردان: سیدحسین فدایی حسین
نويسنده: دیوید وود
قیمت بلیت: 100,000 50,000
نمایش «ماجرای ساحل سنگی»

تـئاتر

مست عشق
زمان:
مکان:
کارگردان: حسن فتحی
نويسنده:
قیمت بلیت: 35,000 30,000
مست عشق

فیلم های سینمایی

«خداداد»
زمان: 1403/2/16
مکان: سالن کانون پرورش فکری ـ ساعت 20
کارگردان: مهدی خجستگی
نويسنده: سیروس همتی
قیمت بلیت: 100,000 60,000
نمایش «ماه گرفتگی»
زمان: 1403/1/15
مکان: باغ موزه دفاع مقدس ـ ساعت 20:30
کارگردان: احمد اسدیان
نويسنده: علی میرزاعمادی
قیمت بلیت: 50,000 25,000
نمایش «ماه گرفتگی»

تـئاتر

«هـدیه سحـرآمیز»
زمان: 1402/11/1
مکان: کانون پرورش فکری/ساعت 18
کارگردان: مهدی خجستگی
نويسنده: حمزه اقبالی
قیمت بلیت: 80,000 48,000
«هـدیه سحـرآمیز»

تـئاتر

«آقای مجنون، خانم لیلی»
زمان: 1402/10/20
مکان: قم.تالار شهید آوینی.ساعت 18
کارگردان: مهدی کاشی
نويسنده: محمدرضا کوهستانی
قیمت بلیت: 60,000
«آقای مجنون، خانم لیلی»

تـئاتر

شکارچی
زمان: 1402/8/26
مکان: تالار شهید آوینی
کارگردان: فردین اسلامی
نويسنده: فردین اسلامی
قیمت بلیت: 50,000
شکارچی

جشنواره استانی تئاتر قم

سمفونی نحس
زمان: 1402/8/25
مکان: پلاتو ماه ـ ساعت 18
کارگردان: علی احمدی
نويسنده: ابوالفضل بلغندر
قیمت بلیت: 50,000
سمفونی نحس

جشنواره استانی تئاتر قم

مرضیه
زمان: 1402/8/24
مکان: تالار شهید آوینی ـ ساعت 16
کارگردان: احسان عبدی
نويسنده: علی حاتمی نژاد
قیمت بلیت: 50,000
مرضیه

جشنواره استانی تئاتر قم