نام نمایش: نمایش «ماجرای ساحل سنگی» تاریخ اجرا: ۱۴۰۳/۳/۲۷ تا مدت نمایش: ۶۰ دقیقه بهای بلیط: ۵۰,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار