نام نمایش: قصه سیبی که نصف نشد تاریخ اجرا: ۱۴۰۳/۳/۲۸ تا ۱۴۰۳/۴/۱۵ مدت نمایش: ۶۰ دقیقه بهای بلیط: ۵۰,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار