نام نمایش: نمایش «تـُرنـا» تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۸/۲۵ تا ۱۴۰۲/۸/۲۵ مدت نمایش: ۶۵ دقیقه بهای بلیط: ۵۰,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار