نام نمایش: نمایش «مجلس پنبه زنی» تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۸/۲۴ تا ۱۴۰۲/۸/۲۴ مدت نمایش: ۶۰ دقیقه بهای بلیط: ۵۰,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار