نام نمایش: نمایش «روایت راستی» تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۸/۲۶ تا ۱۴۰۲/۸/۲۶ مدت نمایش: ۵۵ دقیقه بهای بلیط: ۵۰,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار