نام نمایش: نمایش «آقای مجنون، خانم لیلی» تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۸/۲۵ تا ۱۴۰۲/۸/۲۵ مدت نمایش: ۶۰ دقیقه بهای بلیط: ۵۰,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار