نام نمایش: نمایش «مرضیه» تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۸/۲۴ تا ۱۴۰۲/۸/۲۴ مدت نمایش: ۶۰ دقیقه بهای بلیط: ۵۰,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار