نام نمایش: نمایش «سمفونی نحس» تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۸/۲۵ تا ۱۴۰۲/۸/۲۵ مدت نمایش: ۶۰ دقیقه بهای بلیط: ۵۰,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار