نام نمایش: نمایش «شکارچی» تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۸/۲۶ تا ۱۴۰۲/۸/۲۶ مدت نمایش: بهای بلیط: ۵۰,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار