«هدیه سحرآمیز»
زمان: 1401/10/23
مکان: سالن شهید آوینی ـ ساعت 19
کارگردان: مهدی خجستگی
نويسنده: حمزه اقبالی
قیمت بلیت: 60,000 40,000
«هدیه سحرآمیز»

تـئاتر


«هدیه سحرآمیز»
زمان: 1401/10/23
مکان: سالن شهید آوینی ـ ساعت 19
کارگردان: مهدی خجستگی
نويسنده: حمزه اقبالی
قیمت بلیت: 60,000 40,000
«هدیه سحرآمیز»

تـئاتر

رخت ایرانی فروردین

تازه‌های جشنواره‌ها

بامبو1