اُخت الرضا
زمان: 1402/7/30
مکان: پردیس سینما تئاتر شهر آفتاب
کارگردان: سید مجتبی طباطبایی
نويسنده:
قیمت بلیت: 35,000
بچه زرنگ
زمان: 1402/7/28
مکان: پردیس سینماتئاتر شهر آفتاب
کارگردان:
نويسنده: تهیه کننده: حامد جعفری
قیمت بلیت: 35,000 31,500
فسیل
زمان: 1402/6/28
مکان: پردیس سینما تئاتر شهر آفتاب
کارگردان: کریم امینی
نويسنده: ابراهیم عامریان
قیمت بلیت: 35,000 31,500
مجلس اضافات یک تیغ
زمان: 1402/5/23
مکان: تالار فرهنگ و هنر
کارگردان: محمدرضا پیغمبری
نويسنده: روح الله صالحی
قیمت بلیت: 50,000
مجلس اضافات یک تیغ

نمایش «شاهمار»
زمان: 1402/5/16
مکان: تالار شهید آوینی
کارگردان: مجید علیزاده
نويسنده: مجید علیزاده
قیمت بلیت: 40,000 24,000
پاهای خانم هـزارپا
زمان: 1402/4/6
مکان: کانون پرورش شهرک قدس/ساعت20
کارگردان: مهدی خجستگی
نويسنده: ندا حاجی بابایی
قیمت بلیت: 70,000
پاهای خانم هـزارپا

توطئه‌گران باغچه کلم
زمان: 1402/4/6
مکان: کانون پرورش شهرک قدس/ساعت18
کارگردان: حدیث صابری
نويسنده: دیوید وود/حسین‌فدایی‌حسین
قیمت بلیت: 70,000
توطئه‌گران باغچه کلم

«هدیه سحرآمیز»
زمان: 1401/10/14
مکان: سالن شهید آوینی ـ ساعت 19
کارگردان: مهدی خجستگی
نويسنده: حمزه اقبالی
قیمت بلیت: 60,000 40,000
نمایش «قهرمان»
زمان: 1401/9/27
مکان: تالار فرهنگ و هنر ـ ساعت 18
کارگردان: حسین پارسایی
نويسنده: حسین پارسایی
قیمت بلیت: 100,000 70,000
نمایش «سوسک و شاهزاده عاشق»
زمان: 1401/9/5
مکان: تالار فرهنگ و هنر
کارگردان: اعظم دلداده
نويسنده: محمدرضا شاهمردی
قیمت بلیت: 60,000 36,000
نمایش «سوسک و شاهزاده عاشق»

نمایش «خانه ابدیت»
زمان: 1401/8/25
مکان: تالار شهید آوینی.ساعت15/30و17/30
کارگردان: سیدمصطفی مقیمی
نويسنده: محمدرضا آزاد
قیمت بلیت: 40,000
نمایش «خانه ابدیت»

نمایش «جویندگان آب»
زمان: 1401/8/23
مکان: تالار شهید آوینی.ساعت15/30و17/30
کارگردان: رضا جعفری
نويسنده: رضا جعفری
قیمت بلیت: 40,000
نمایش «جویندگان آب»