نمایش «دیواکولا»
زمان: 1403/3/23
مکان: تالار شهید آوینی.ساعت18
کارگردان: پریسا طراوتی
نويسنده: عماد نصرآبادی
قیمت بلیت: 100,000 50,000
نمایش «دیواکولا»

نمایش «تـُرنـا»
زمان: 1403/3/20
مکان: سینماتئاتر شهرآفتاب . ساعت 20
کارگردان: مرتضی عقیقی
نويسنده: محمدرضا شاهمردی
قیمت بلیت: 80,000 50,000
نمایش «ماجرای ساحل سنگی»
زمان: 1403/3/20
مکان: کانون پرورش فکری.ساعت19
کارگردان: سیدحسین فدایی حسین
نويسنده: دیوید وود
قیمت بلیت: 100,000 50,000
نمایش «ماجرای ساحل سنگی»

مست عشق
زمان: 1403/2/20
مکان:
کارگردان: حسن فتحی
نويسنده:
قیمت بلیت: 35,000 30,000
«خداداد»
زمان: 1403/2/10
مکان: سالن کانون پرورش فکری ـ ساعت 20
کارگردان: مهدی خجستگی
نويسنده: سیروس همتی
قیمت بلیت: 100,000 60,000
نمایش «ماه گرفتگی»
زمان: 1403/1/7
مکان: باغ موزه دفاع مقدس ـ ساعت 20:30
کارگردان: احمد اسدیان
نويسنده: علی میرزاعمادی
قیمت بلیت: 50,000 25,000
نمایش «ماه گرفتگی»

«هـدیه سحـرآمیز»
زمان: 1402/10/23
مکان: کانون پرورش فکری/ساعت 18
کارگردان: مهدی خجستگی
نويسنده: حمزه اقبالی
قیمت بلیت: 80,000 48,000
«هـدیه سحـرآمیز»

«آقای مجنون، خانم لیلی»
زمان: 1402/10/11
مکان: قم.تالار شهید آوینی.ساعت 18
کارگردان: مهدی کاشی
نويسنده: محمدرضا کوهستانی
قیمت بلیت: 60,000
«آقای مجنون، خانم لیلی»

زمان: 1402/8/21
مکان: سینماتئاتر شهرآفتاب . ساعت 20
کارگردان: مرتضی عقیقی
نويسنده: محمدرضا شاهمردی
قیمت بلیت: 80,000 50,000
اُخت الرضا
زمان: 1402/7/30
مکان: پردیس سینما تئاتر شهر آفتاب
کارگردان: سید مجتبی طباطبایی
نويسنده:
قیمت بلیت: 35,000
بچه زرنگ
زمان: 1402/7/28
مکان: پردیس سینماتئاتر شهر آفتاب
کارگردان:
نويسنده: تهیه کننده: حامد جعفری
قیمت بلیت: 35,000 31,500
فسیل
زمان: 1402/6/28
مکان: پردیس سینما تئاتر شهر آفتاب
کارگردان: کریم امینی
نويسنده: ابراهیم عامریان
قیمت بلیت: 35,000 31,500