اخبار

اجرای نمایش‌های «سوگواره خورشید» در پنج صحن حرم رضوی

انجمن هنرهای نمایشی ایران با همکاری آستان قدس رضوی برگزار می‌کند

مدیران و مسوولان کمیته‌های اجرایی بیست و دومین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر معرفی شدند.

مدیران و مسوولان کمیته‌های اجرایی بیست و دومین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر از سوی دبیرخانه معرفی شدند

معرفی آثار راه یافته به بخش خیابانی جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان

آثار پذیرفته شده مسابقه تئاتر خیابانی جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان معرفی شدند

هشت نمایش خردسال جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

با پایان مرحله ارزیابی آثار مسابقه تئاتر خردسال جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، هشت نمایش برگزیده این بخش معرفی شدند.

آثار بخش نمایش دانش‌آموزی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان اعلام شد

گروه‌های برگزیده کشوری نمایش دانش‌آموزی جهت شرکت در بخش دانش‌آموزی بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان معرفی شدند.

اعضای هیات انتخاب مسابقه نمایش‌های صحنه‌ای جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند

اسامی اعضای هیات انتخاب بخش مسابقه نمایش‌های صحنه‌ای سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اعلام شد

نامزدهای بخش مسابقه نمایشنامه نویسی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان معرفی شدند

با پایان ارزیابی ۵۸ نمایشنامه رسیده به بخش مسابقه نمایشنامه نویسی، هفت نمایشنامه به عنوان نامزدهای بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان معرفی شدند.

نتایج مرحله دوم انتخاب ایده‌های دیگرگونه‌های اجرایی جشنواره تئاتر فجر اعلام شد

نتایج مرحله دوم انتخاب و بررسی ایده‌های ارسالی(تولیدات تازه) بخش دیگرگونه‌های اجرایی سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اعلام شد.

هیات داوران مسابقه نمایشنامه‌نویسی جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند

اسامی اعضای هیات داوران بخش مسابقه نمایشنامه‌نویسی سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اعلام شد.

اعلام نتایج نهایی بخش مسابقه نمایش‌های کوتاه جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر

هیئت انتخاب آثار بخش مسابقه نمایش‌های کوتاه بیست و دومین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر نتایج نهایی این بخش را اعلام کردند.

فهرست مرحله اول تولیدات تازه جشنواره تئاتر فجر اعلام شد

نتایج مرحله اول ایده‌های ارسالی(تولیدات تازه) به بخش دیگرگونه‌های اجرایی سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اعلام شد.